Houten onderneemt brandveilig!

U heeft belangstelling voor brandveilig ondernemen. Fijn dat u een bijdrage wilt leveren aan een brandveilig(er) Houten.
Deze portal biedt u ondersteuning in het brandveilig ondernemen. Hiermee streven wij naar minder brand, minder slachtoffers en minder schade. Veiligheid is voor ons een serieuze zaak!

Schade

Een brand kan enorme schade aanrichten. Naast materiële schade kunnen er ook slachtoffers vallen. Als ondernemer bent u (mede-)verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw bedrijf. Hoe kunt u er voor zorgen dat uw bedrijf brandveilig is?

Wat moet u doen?

U heeft een unieke inlogcode per brief van de gemeente Houten ontvangen. Deze unieke code vult u hiernaast in. Dan start de vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een brandveiligheidsadvies.
Wij vertrouwen er op dat u dit advies overneemt en laat zien dat u uw verantwoordelijkheid neemt.

Houten veilig, we doen het samen! Doet u mee?

Gilbert Isabella, burgemeester gemeente Houten