Disclaimer

De vragenlijst en het veiligheidsadvies zijn bedoeld als service en ter ondersteuning van het brandveilig ondernemen door de ondernemer.

De vragenlijst en het veiligheidsadvies zijn samengesteld door de gemeente Houten met medewerking van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV. Bij het samenstellen van de vragenlijst en het veiligheidsadvies is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Genoemde partijen zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vragenlijst of het veiligheidsadvies. Het invullen van de vragenlijst en/of het opvolgen van het veiligheidsadvies laat de wettelijke toezichts- en handhavingstaken en bevoegdheden van de gemeente onverlet.

Deelnemende organisaties en personen:

Opdrachtgever : Gemeente Houten

Advies:             : Veiligheids Regio Utrecht (VRU) & Synchro Adviesbureau Brandveiligheid BV

Ontwikkeling    : LogboekenOnline BV Projects & Development

Training            : Brandweer Trainingscentrum Kleefse Waard

Met dank aan   : De heer H. Kamerbeek, VGGM 

 

Ook een dergelijke portal voor uw gemeente? Neem dan contact op met LogboekenOnline BV, Projects & Development T.033 4566080