Waarom deze portal?

Uit onderzoek blijkt dat bedrijfspanden vaak niet voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen. Dit komt mede doordat het bij veel ondernemers ontbreekt aan de kennis en het bewustzijn op het gebied van brandveiligheid. Bij veel (kleinere) ondernemers vindt ook geen periodieke controle, toezicht of handhaving plaats door de gemeente of de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Zij zijn veelal niet gebruiksmelding- of gebruiksvergunning plichtig. Met deze portal komt de gemeente Houten ondernemers tegemoet in het brandveilig ondernemen.  

Hoe werkt deze portal?

Door het invullen van uw unieke inlogcode komt u bij een vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 5 minuten. Als resultaat ontvangt u een brandveiligheidsadvies. U bent niet verplicht dat over te nemen. Doet u dat wél dan laat u zien dat u uw verantwoordelijkheid neemt. U kunt er ook voor kiezen om het advies met de gemeente te delen en een gratis gebouwinspectie aan te vragen.

Hoe kom ik aan een unieke inlogcode?

U heeft van de gemeente een brief ontvangen waar uw unieke inlogcode in staat. Mocht u geen code ontvangen hebben, stuur dan een email, onder vermelding van uw volledige bedrijfsgegevens naar brandveiligondernemen@houten.nl Een code wordt maar éénmaal verstrekt. 

Welke gegevens ziet de gemeente als ik de vragenlijst invul?

De gemeente ziet alleen of u gebruik hebt gemaakt van het portal. Kiest u ervoor om het advies te delen met de gemeente, dan krijgen ze uw brandveiligheidsadvies te zien. Met deze informatie kan de gemeente of de VRU, op verzoek van u, een gebouwinspectie uitvoeren. 

Verloting

De gemeente Houten verloot 30 volledig verzorgde professionele veiligheidstrainingen op het Brandweer Trainingcentrum Kleefsewaard. Heeft u de vragenlijst ingevuld dan maakt u hier kans op!